Vi samarbejder med Autisme-, ADHD- og Ligeværd foreninger om at ændre skolen


Der er mange elever med diagnoser, primært autisme og/eller ADHD/ADD, som udvikler ufrivilligt skolefravær eller for hvem hverdagens skoleliv er meningsløst.

Undersøgelsen her er udviklet som en del af et samarbejde mellem psykolog Kirsten Callesen og Landsforeningen Autisme kreds Nordjylland, der ønsker at ændre denne situation positivt. Undersøgelsen har opbakning fra Landsforeningen Autisme, ADHD-foreningen, foreningen Ligeværd og Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne.

Med undersøgelsen ønsker vi at skabe løsninger, så alle børn og unge kan få mulighed for at være en del af et læringsfællesskab – herunder ønsker vi at skabe en skole, hvor alle elever bliver mødt ud fra deres forudsætninger og behov.

Vi ønsker at se børn med diagnoser blive mødt ud fra deres styrker, og vi ønsker at give børnene meningsfulde skoleliv uden angst, stress, somatiske markører på mistrivsel, isolation, sygemeldinger eller ufrivilligt skolefravær.

Vi har udviklet denne forældreundersøgelse, fordi vi tror, forældrene har klare fornemmelser for, hvad deres børn har brug for. Vi ønsker derfor at være et talerør for forældrenes visioner for deres børn og derigennem skabe grundlag for fælles løsninger og muligheder i samarbejde med de kommunale systemer.

Det Gode Skoleliv Undersøgelse