Psykologisk Ressource Center

Om Psyk Ressource

 

Vi er specialiserede i og stærkt optagede af at arbejde med mennesker, som er berørte af Autisme Spektrum Tilstande, herunder Aspergers Syndrom og PDA (Ekstrem kravundgående adfærd) og ADHD/ADD tilstande. Vores arbejde med Autismetilstande, PDA og ADHD/ADD tilstande spænder vidt – fra personlig rådgivning til undervisning – fra forskning til konkret udformning af pædagogik.

Du kan læse om, hvad vi tilbyder her på hjemmesiden, og du kan også her på hjemmesiden finde en bred vifte af ressourcer fra os. Vi, der arbejder i Psykologisk Ressource Center, er alle enten psykologer eller har anden relevant psykolog- og pædagogisk faglig uddannelse.

Psykologisk Ressource Center er en privat psykologvirksomhed, som ønsker at bidrage til, at personer med Autisme Spektrum Tilstande og/eller ADHD/ADD samt personer berørt at traume- og belastningstilstande, får de bedste betingelser for at fungere og udvikle sig optimalt.

Psykologisk Ressource Center har som mål at gøre en forskel for personer, familier og organisationer, som har Autisme Spektrum Tilstande, ADHD/ADD og belastningstilstande tæt inde på livet.

Vores mål

 

Psykologisk Ressource Center har som mål at:

  • Udbrede viden om Autisme Spektrum Tilstande, ADHD/ADD, PDA, og angst-, belastnings- og traumetilstande
  • Sikre at mennesker med Autisme Spektrum Tilstande og ADHD/ADD er rustede til at udvikle sig og indtage deres plads i samfundet
  • Støtte en udvikling i samfundet, hvor der skabes plads til at mennesker med neurodiversitet som Autisme Spektrum Tilstande og ADHD/ADD kan fungere og berige samfundet jobmæssigt og på anden vis med deres særlige kompetencer
  • Fremme et effektivt netværk mellem personer med Autisme Spektrum Tilstande og ADHD/ADD og det øvrige miljø
  • Udøve rådgivning og supervision både individuelt, i familier, på arbejdspladser og på institutioner
  • Undervise forældre, pårørende og fagfolk, så de er bedre rustet til deres daglige samvær med personer med Autisme Spektrum Tilstande og ADHD/ADD samt traume- og belastningstilstande
  • Udvikle og udbrede kendskabet til pædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder samt andre støttemuligheder