Visitation

Psykologisk Ressource Centers visitation tager sig af alle henvendelser vedr:
 • Rådgivningsforløb
 • Samtaler og samtaleforløb
 • Selvforståelseskurser
 • Supervision
 • Terapi
 • og andre individuelle forløb

 

Kontakt visitation:

Email:  visitation@psyk-ressource.dk

Tlf.        3116 6305

Procedure for visitation:

Dit opkald besvares af en administrativ medarbejder, som giver dine oplysninger og ønsker videre til Visitationen.

 • Inden for kort tid kontaktes du af Visitationen, som grundigt vil drøfte dine henvendelsesønsker med dig.
 • Du vil her blive spurgt mere ind til din henvendelse og blive klogere på om et forløb hos os er attraktiv for netop dig, din pårørende, din borger, din ven.
 • Om du ønsker et forløb, vil du blive sat ind i hvilket forløb, som kan give mening i forhold til din henvendelse.
 • Dit ønske for forløb bringes op til vores kommende Visitationsmøde og den rette medarbejder findes til forløbet.
 • Alt afhængig af Ventelistens længde, kontaktes du, din pårørende, din borger, din ven i nærmeste fremtid, med henblik på opstart af forløb hos Psykologisk Ressource Center