ADHD/ADD

 

ADHD/ADD står for Attention Deficit/Hyperactive Disorder

ADHD/ADD beskriver en anderledes udvikling, som påvirker hjernens evne til at regulere opmærksomhed, impulskontrol og aktivitetsniveau.

ADHD/ADD er en af de mest udbredte diagnoser blandt børn og unge i Danmark, og der er stadig flere drenge end piger, som får diagnosen. De første tegn på ADHD viser sig typisk tidligt i livet, men tilstanden konstateres ofte først, når personen med ADHD skal klare flere ting på egen hånd.

Hvad er symptomerne på ADHD/ADD?

Det er forskelligt, hvordan ADHD/ADD kommer til udtryk, men nogle af de typiske symptomer er:

  • Udfordringer med at koncentrere sig og holde opmærksomhed på én opgave
  • Uro i kroppen og besvær med at sidde stille og tie stille
  • Utålmodighed
  • Glemsomhed
  • Vanskeligheder med at komme i gang, afslutte, planlægge og udføre aktiviteter og opgaver

Mange mennesker med ADHD/ADD har også andre udfordringer og tilstande – for eksempel autismespektrumforstyrrelser, selvskade eller misbrug.

Mennesker med ADHD/ADD har også styrker, som alle andre, og de er kendetegnet ved

  • Handlingsparathed
  • Høj grad af undersøgende adfærd og hurtig scanning af omgivelser
  • Kreativitet og evne til at tænke ud af boksen

Kan give udfordringer både for børn og voksne

Symptomerne kan give en række udfordringer – blandt andet i skolen, på job og i familielivet. Hos en del vil symptomerne aftage med tiden, men hos cirka halvdelen følger de med ind i voksenalderen og opfylder fortsat kriterierne for at stille diagnosen ADHD (kilde: Sundhed.dk)

De fleste voksne med ADHD/ADD lærer at kompensere for deres vanskeligheder i dagligdagen. Dog vil mange opleve at dette forstyrres, så snart de ydre rammer ændrer sig, og der stilles nye krav til personen – og den omstilling kan være svær.

Hvad er årsagen til ADHD/ADD?

En hypotese er, at ADHD/ADD  opstår på grund af en nedsat evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin rundt i hjernen. Det gør, at hjernecellerne ikke kan kommunikere ordentligt sammen.

ADHD/ADD  skyldes altså en biologisk forskellighed i den del af hjernen, der styrer vores opmærksomhedsevne, motoriske aktivitet og impulsivitet. Derfor har mennesker med ADHD blandt andet vanskeligt ved at tage initiativ, planlægge, overskue og gennemføre specifikke handlinger og aktiviteter.

Forskning peger på, at ADHD/ADD  er arveligt, og det ses ofte, at flere i samme familie har samme profil. Der er desuden tegn på, at årsagen til ADHD/ADD også kan findes i faktorer som tidlig fødsel og lav fødselsvægt.

Hvad er behandlingsmulighederne for ADHD/ADD

Erfaringer viser, at børn og unge med ADHD oplever størst effekt af en kombineret psykologisk og pædagogisk indsats. Medicinsk behandling kan være gavnligt for nogle – både alene og sammen med den psykologiske indsats.

Et vigtigt element for at få det bedre er desuden at have god støtte omkring sig. Jo mere støtte personen med ADHD/ADD får ved behov, desto nemmere er det at have et godt og normalt fungerende hverdagsliv.

Hvad er ADD?

Diagnosen ADD kaldes af og til for den stille ADHD, fordi ADD ikke kommer til udtryk gennem hyperaktivitet og impulsivitet i modsætning til ADHD, men nogle oplever, at deres hjerne- og tænkeaktivitet er meget hyperaktiv.

Ved ADD er uopmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder i højere grad det tydeligste symptom, og ADD kan derfor give udfordringer med at opretholde et passende tempo og energiniveau i hverdagen.

 

Links