Rådgivning og Supervision

Rådgivning

Både for den enkelte person med Autisme Spektrum Tilstande og/eller ADHD/ADD og for forældre/pårørende er det vigtigt i perioder at få støtte til at fokusere på udfordringer, kompetencer og muligheder i hverdagslivet.

Psykologisk Ressource Center varetager mange forskellige former for rådgivning, alt efter hvad behovet er. Ved nogle rådgivninger anbefaler vi, at netværket bliver inddraget i mere eller mindre grad, så f.eks. bedsteforældre, støtte/kontaktpersoner eller andre relevante omsorgspersoner har mulighed for at deltage efter aftale.

Samtalerne foregår i hjemmet eller på et af vore kontorer.

Læs mere om typer af Rådgivning under menuen Rådgivning og Supervision

 

Supervision

Der er behov for supervision og feedback på egen praksis i de fleste institutioner, så som skoler, bosteder, arbejdspladser og i psykiatrien. Psykologisk Ressource Centers konsulenter er trænede i at supervisere i sager med høj kompleksitet, og sammen dækker vi et stort vidensområde.

Supervisionen foregår som en sparring, hvor vi tager udgangspunkt i gældende praksis, og bidrager med ekspertviden og forslag til supplerende måder at håndtere komplekse situationer på.

Vi har både korte supervisionsforløb og længevarende, hvor der bliver skabt en værdi i den fælles forandring, som opstår med en ekstern konsulent fra Psykologisk Ressource Center.

Læs mere om Supervision her