Terapi

Der kan være mange grunde til, at livet nogle gange byder én oplevelser eller relationer, som påvirker ens velbefindende eller overskud i hverdagen.

Hver livsfase kan føre forandringer – og nogle gange kriser – med sig, hvis man bliver overvældet af processen. Mennesker med Autisme Spektrum Tilstande eller ADHD/ADD oplever naturligvis også perioder, hvor det kan være vigtigt at have én samtalepartner til at udforske ens tanker og følelser med.

Følgevirkninger af et nervesystem, som har været i belastning gennem længere tid kan være mange forskellige, blandet andet søvnproblemer, forværrede sanseforstyrrelser, øget utilpashed, fordøjelsesproblemer og forstyrret spisning, afmagtsfølelser og oplevelsen af skam. Vi har fokus på at afdække hvilke symptomer, som den enkelte person bliver påvirket af, og opklare hvilke årsager der kan være med til at skabe eller øge de indre stress tilstande.

Et terapeutisk forløb hos Psykologisk Ressource Center bliver afstemt til den enkelte person, og vi bruger metoder fra den kognitive, narrative, personcentrerede, eksistentielle og kropsrelaterede referenceramme.

En forudsætning for et godt terapeutisk forløb er, at man har tillid og oplever sig tryg i samværet med terapeuten. Alle medarbejdere i Psykologisk Ressource Center er trænede i terapeutiske samtaleforløb og har en dyb viden om autisme, ADHD/ADD og PDA, som er med til at skabe dybere forståelse for den enkelte klient.

Hvis du eller en pårørende er interesseret i at opstarte et terapeutisk forløb, så er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Hvis du er interesseret i et terapeutisk forløb, kan du kontakte vores visitation på:

Tlf: 3116 6305

Email: visitation@psyk-ressource.dk

eller på denne kontaktformular

Læs mere om vores visitation her

Pris: Kr. 1.200,- pr.time

Kontakt os

– om opstart af terapeutisk forløb

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.