PDA – Ekstrem kravundgående adfærd

PDA – Pathological Demand Avoidance (oversat til dansk som Ekstrem Kravundgående Adfærd) blev i 1980’erne identificeret af Elizabeth Newson, som en form for angst for tab af kontrol og den deraf undgående adfærd hos børn og unge med en udviklingsforstyrrelse.

Det britiske National Autistic Society har indlemmet tilstanden, som en del af autismespektret og på deres website findes meget information og ressourcer for børn, unge og voksne med PDA. Der er ligeledes henvisninger til forskning og blogs og Facebook grupper.

https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/diagnosis/pda

Psykologisk Ressource Center afholder kurser om PDA og om PDA, angst og belastningsreaktioner, se vores kurser https://prc.nemtilmeld.dk/

Kirsten Callesen har arbejdet med at forstå og indføre PDA-profilen i Danmark siden 2014 og har i 2021 færdiggjort PDA-Q, som er et dansk udviklet spørgeskema, der kan være med til at beskrive PDA-profilen hos mennesker med autisme.

PDA-Q spørgeskemaet er udarbejdet af psykolog Kirsten Callesen på baggrund af Liz O’Nions spørgeskema EDA-Q (2014) som består af 26 spørgsmål og 18 nye spørgsmål udviklet af Kirsten Callesen og team i 2018.

Man kan læse mere om O’Nions forskning på denne side: https://www.pdasociety.org.uk/…

PDA-Q spørgeskemaet giver en status på en persons PDA-profil.

En persons profil kan ændre sig over tid og er afhængig af det miljø, personen er en del af og hvilken relation det menneske, som udfylder skemaet, har til personen med mulig PDA.

Man kan udfylde skemaet flere gange over tid for den samme person.

Flere forskellige aktører kan udfylde skemaet for den samme person, og resultatet kan være forskelligt afhængig af, hvem der udfylder.

Personer med PDA kan selv udfylde skemaet enten alene eller med en kontaktperson eller forældre.

Meningen med skemaet er at spejle en persons profil og give anledning til refleksion over, hvordan man bedst kan hjælpe og støtte en person med PDA-profilen.

De fleste mennesker, som har en PDA-profil er udredt med autisme eller Aspergers syndrom. Resultatet for dette spørgeskema skal ses i lyset af, at PDA-profilen kan forstærke udfordringerne ved autisme grundet den stress eller belastning, som ofte ledsager en PDA-tilstand.

Hensigten med at opklare PDA-profilen hos et menneske med eller uden autisme er at finde den bedste tilgang i samarbejde med personen, så personens livskvalitet og robusthed kan øges og personen kan øge sin kapacitet for at imødekomme hverdagskrav og få støtte til at indfri sine ønsker for et subjektivt godt liv.

PDA-Q Spørgeskema for Ekstrem Kravundgående Adfærd