Hovedområder

Autisme

Autisme er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt en gentagelsespræget adfærd, som forekommer i forskellige grader og former.

Læs mere

Adhd & add

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, hvor man har de typiske symptomer: koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD kaldes også for hyperkinetiske forstyrrelser.

Læs mere

Traume & belastning

Forholdet mellem traumetilstande hos mennesker på autismespektret, som giver sig udslag i symptomer som angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, PDA eller tilknytningsforstyrrelser.

Læs mere

Angst og depression

Angst og depression opleves som en væsentlig funktionsnedsættelse, når det liv man gerne vil leve, er forbundet med negative tanker, følelsesmæssigt og kropsligt ubehag og en følelse af afmagt. Det er vigtigt, at få hjælp til at komme ud af sit ubehag og fastlåsthed, som ofte følger med angst og depression, og finde en måde at være i livet på, hvor angsten og depressionen overkommes.

Læs mere

PDA

– ekstrem kravundgående adfærd

PDA er siden 2013 blevet beskrevet som en profil, som kan ledsage en autisme diagnose. PDA handler om, at personen har nedsat kapacitet til at indfri de krav, som er alderssvarende og som man forventes at kunne klare med støtte og forudsigelighed. Mennesker med PDA oplever ofte angst for tab af kontrol, og når PDA’en fylder, kan det være næsten umuligt at gøre de ting, man gerne vil. PDA kan også forekomme hos personer med andre diagnoser, men er mest kendt ved autisme.

Læs mere

Ufrivilligt skolefravær

Vi ser i disse år en næsten epidemisk stigning af børn og unge, som er blevet så overvældet i deres skolegang, så de har brug for en pause fra det pres, som skolelivet påfører dem. Alle børn og unge ønsker at være i et socialt fællesskab ligesom de ønsker at lære noget. Men mange elever oplever, at de skal passe ind i en skole, som trigger deres sanser, eller hvor undervisningen ikke passer til dem, eller de bliver udmattede af det sociale uden de får hjælp. Som samfund bliver vi nødt til at transformere skolelivet, så det stigende antal elever med andre forudsætninger og behov kan trives i læringsfællesskaber.

Læs mere