Tests & Checklister

Psykologisk Ressource Center har udviklet forskellige og tests og checklister, og har oversat andre, som kan benyttes frit.

 

SPQ

Systemizer testen SPQ er udviklet af Kirsten Callesen og Peter Dyhr ud fra blandt andet dr. Simon Baron-Cohens checklister. Du kan læse mere om Systemizer profilen på denne hjemmeside http://www.systemizer.dk og du kan tage Systemizer Profile Questionnaire (SPQ) testen her:

SPQ testen

 

RAADS-r

RAADS-r testen er en checkliste, som er udviklet for at screene for autisme. Du kan læse om testen her og også udfylde skemaet ud fra de fire subkategorier, som er indeholdt i RAADS:

RAADs med 4 subkategorier testen

 

PDA-Q

PDA-Q – Pathological Demand Avoidance (på dansk Ekstrem Kravundgående Adfærd) er en profil, som hører primært til på Autisme spektret. Du kan læse mere om PDA via linket og også udfylde PDA-Q testen, og se om du selv eller en du kender, har en PDA profil:

PDA-Q testen

 

Det gode skoleliv

Det Gode Skoleliv er et spørgeskema, som er udviklet af psykolog Kirsten Callesen i fællesskab med forældre til børn og unge med særlige forudsætninger og behov. Vi indsamler data sammen med Landsforeningen Autisme, ADHD-foreningen, Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og Foreningen Ligeværd. Vi anmoder alle forældre om at udfylde spørgeskemaet “Det Gode Skoleliv”:

Det Gode Skoleliv

 

AQ

AQ-testen – Autism Quotient

 

EQ

EQ-testen – Empati Quotient

 

16 Personalities

16 Personalities er en test, som giver dig feedback på din personlighedsprofil på en meget konkret og nuanceret måde. Testen bygger på Myers Briggs Typeindikator og giver et meget fint udgangspunkt for at læse og tale om styrker og udfordringer.

16 Personalities Test – personlighedsprofil

 

CEBU

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har lavet en meget flot samling af spørgeskemaer, som er til fri afbenyttelse. Man kan se alle spørgeskemaerne via dette link, og de fleste er oversat til dansk.

CEBU – professionelle spørgeskemaer til fri afbenyttelse