Historie og værdier

Vores
historie

 

Psykologisk Ressource Center blev stiftet i 2001 af psykolog Kirsten Callesen, der som privat praktiserende psykolog er stærkt engageret i at udbrede viden og forståelse for mennesker med neurodiversitet som Autisme Spektrum Tilstande, ADHD/ADD og øvrige neuropsykiatriske tilstande.

Kirsten er i dag en del af et stort team af kolleger, som alle arbejder for at udbrede viden, forståelse og strategier i forhold til Autisme og ADHD/ADD.

Med afsæt i Autismespektret beskæftiger alle konsulenter i Psyk Ressource sig med hver deres speciale, som dækker skolegang, uddannelsessegmentet, job og arbejdsglæde, familieliv og pårørende, selvforståelseskurser, spiseforstyrrelser, angst og stress, voksenudredning, specialpædagogik, den feminine autismeprofil, køn & seksualitet, traume- og belastningstilstande og personlig udvikling.

Kirsten Callesen modtog Autismeprisen i 2022, og er kendt som en innovativ person, der kontinuerligt integrerer den nyeste internationale viden i den danske autismetilgang og er forfatter til flere tests og checklister, som bruges landet over.

Psykologisk Ressource Center har gennem årene været beriget af en lang række fagpersoner, som startede deres autisme rettede karriere hos os med Kirsten Callesen som mentor og supervisor, og som siden har startet egne virksomheder. Det er psykologer og konsulenter som Elisabeth Christensen, Mette Brinkløv, Ea Carøe, Christina Sommer, Betina Scheller, Lise Westermann og Peter Dyhr.

Vore
værdier

 

Psykologisk Ressource Centers arbejde er baseret på følgende værdier:

Inklusion og mangfoldighed

Psykologisk Ressource Center har et fokus på, at der i vores samfund skal være plads til alle, respekt for forskelligheder og anerkendelse af vores forskelligheders værdi og styrke. For alle aldersgrupper.

Giv videre: fri tilgængelighed af viden

Psykologisk Ressource Center har et ønske om fri vidensdeling blandt fagfolk og familier, så vigtig viden kan være tilgængelig for alle og redskaber kan bruges frit, der hvor behovene er. Vi ønsker at gå foran i denne proces.

Kvalitetssikring og forskning “best practice”

Psykologisk Ressource Center arbejder kontinuerligt på at opkvalificere vores viden, og vi arbejder på at gøre en konstant bedre indsats og udbyde de aktiviteter, som der løbende er behov for i en foranderlig verden.

Holisme

Psykologisk Ressource Center anerkender hele mennesket og hele samfundet. Vi arbejder på at udvikle vores viden, forskning, rådgivning og undervisning således, at hele mennesket mødes i vore tilbud – i krop og biologi – i psyke og ånd – i miljø og socialitet.