Supervision

 

Psykologisk Ressource Center tilbyder at supervisere fagpersonale på Autisme- og ADHD/ADD-området, eller hvis man arbejder med borgere som har traume/belastningstilstande indenfor området.

 

Supervision af personale kan ske enten i grupper eller for enkeltpersoner. Det kan foregå enten i vore lokaler eller som oftest på arbejdspladsen, som kan være en boinstitution, beskæftigelse, værested, skole, daginstitution eller fritidsordning.

Temaer kan for eksempel være sagssupervision om en elev eller borger, feedback på den pædagogiske stil, implementering af ny viden og pædagogiske virkemidler, optimering af samarbejdet i gruppen eller “ambulance-tjeneste” ved akutte behov.

Når et supervisionsforløb bliver etableret, holder vi for det meste et indledende møde, hvor medarbejdergruppen mødes med konsulenten, og hvor der bliver lavet en gennemgang af kritiske punkter og foretrukne arbejdsformer.

I supervisionen kan der inddrages forskellige virkemidler som videooptagelser, rollespil eller indføring i pædagogiske metoder. Supervision kan inddrage alle medarbejdere og har fokus på at skabe fælles indsigt og udvikle strategier i arbejdet med borgerne.

Målet er, at personalet får reflekteret over og bearbejdet holdninger og arbejdsgange, og føler sig bedre rustet i det daglige arbejde ud fra konkrete ændringer og forbedringer.

Hvis du er interesseret i et supervisionsforløb, kan du kontakte vores visitation på:

Tlf: 3116 6305

Email: visitation@psyk-ressource.dk

eller på denne kontaktformular

Læs mere om vores visitation her

Pris: Kr. 2.200,- pr.time

Kontakt os

– om opstart af supervisionsforløb

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.