Sensorisk selvreguleringskursus 

(inklusiv sanseprofil)

Forløb tilbydes af Kia Ehlers

Overstimulering, anderledes kropsregistrering og manglende reguleringsstrategier kan være en indgribende udfordring for mange børn, unge og voksne med autisme, ADHD, ADD og overbelastede nervesystemer.

En sanseregulerende indsats med mål om øget evne til selvregulering har indvirkning på generel trivsel, udviklingsmuligheder, overskud og læringspotentiale.

En udfordret bearbejdning øger sårbarheden for overbelastning og forstærker stressbetingede selvbeskyttelsesstrategier.

Et sensorisk selvreguleringskursus kan gavne mennesker med udfordringer såsom:

 • Lyd-, lys- og lugt-sensitivitet
 • Udfordringer med berøring og tøj
 • Dominerende betingelser for spisning og/eller søvn og/eller hygiejnehåndtering
 • Nedsat kropsfornemmelse, herunder fx udfordret sult/tørst
 • Forøget eller udeblivende smerte- og temperaturregistrering
 • Særlig sansesøgende adfærd (inkl. høj grad af selvstimulering)
 • Ekstremt afskærmningsbehov og inaktivitet

Et sensorisk selvreguleringskursus henvender sig til unge og voksne, som selv ønsker at arbejde med egen sansebearbejdning i dagligdagen samt til forældre med børn og unge, som har brug for hjælp og redskaber til at hjælpe egne børns sansebearbejdning (og inkludering af børnene og de unge selv, hvis muligt).

Forløbet skaber øget bevidsthed og selvforståelse i hverdagen til børn, unge og forældre samt voksne med eller uden autisme og/eller ADHD, hvor sanserne, sansestress, sensitivitet og svær sansebearbejdning fylder meget i hverdagen og begrænser trivslen, energiforvaltningen og overskuddet.

Forløbet inkluderer:

 • Sensorisk udredning via sanseprofil og skriftlig erklæring
 • Undersøgelse af interoception og skriftlig opgørelse

De 10 sessioner indebærer foruden sanseprofilen en kombination af følgende med individuel tilpasning og vægtning på dét, der for den enkelte er af størst betydning for en øget trivsel:

 • Læring om alle otte sanser og deres sansesystemer
 • Læring om sansebearbejdning og automatiske selvbeskyttelsesstrategier: fight, flight, freeze, fawn
 • Bevidsthed om triggere og sensoriske tolerancetærskler
 • Bevidste og ubevidste selvreguleringsstrategier + læring af nye/flere strategier
 • Hjælp til arousal-regulering
 • Hjælp til aktivitetsplanlægning; herunder forebyggelse af og imødekommelse af triggere
 • Hjælp til nye aktivitetsvaner i forhold til kravkapacitet, færdighedsniveau og udviklingspotentiale
 • Fokus på kropsfornemmelse, at mærke sig selv og indre egenregulering (inklusive undersøgelse af interoception)
 • Fokus på søvnmønster, spise-/drikkevaner, fordøjelse og personlig hygiejne/egenomsorg
 • Inklusiv kobling til stress-sårbarhed og forholdet mellem hjerne og krop
 • Inklusiv kortlægning af vilkår og foranderlighed i forhold til egen person, aktivitetsmuligheder og omgivelser

Der er mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af de 10 sessioner (fysisk vs. online, halve/enkelte/dobbelte sessioner) alt efter bedst udnyttelse af modtagers ressourcer, behov og udfordringer.

 

I alt 10 sessioner

14400 kr. (inkl. alle konfrontationssessioner + sanseprofilrapportering)

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til Sensorisk selvreguleringskursus, kan du kontakte Kia Ehlers på:

Tlf:5190 2598

Email: keh@psyk-ressource.dk

eller på denne kontaktformular

 

Kontakt Kia

– vedr. Sanseprofil

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.