Angst og depression

Angst og depression er kendte følgetilstande hos mennesker med Autisme Spektrum Tilstande og ADHD/ADD.

Der findes mange forskellige former for angst, som fx separationsangst, eksistentiel angst, social angst, fobisk angst og panikangst. Disse typer angst er alle almindelige tilstande hos mange med autisme, men ofte hjælper de gængse kognitive eller eksponerings behandlingsformer ikke personer med autisme.

Angst opstår, når ens følelsesmæssige ubehag kobler sig til et tankesæt, som skaber et kredsløb af negative, angstfyldte tanker, som feeder tilbage til den del af hjernen, som styrer ens følelser og sanser. Så kan ubehaget opstå både i ens tanker, men også i ens følelser og sanser, men uanset hvor ubehaget opstår, så forstærkes det af hjernens kredsløb, der forbinder tanker med sanser og følelser. Den mest almindelige adfærd der følger med angsttilstande er, at man prøver at undgå de situationer, hvor angsten overmander en.

Det virker derfor som om, at angsten forårsager undgåelsesadfærd hos en person, og det kan forstærke ens autistiske adfærd. Men autisme adfærd i sig selv indebærer ikke, at man ikke vil være social. Men hvis man bliver overvældet af ubehag, så har man brug for at trække sig, og det kan skyldes angst og sanseoverload, snarere end ens autisme.

Depression er en anden kendt følgesvend til autisme. Depression kommer af en overvældende fornemmelse for håbløshed, uden man ved, hvordan man skal få ens liv til at fungere på en måde, som giver mening for en selv. Nogle autister kan opleve “depressions angreb”, hvor depressionen kan opstå akut, og ens følelser er nærmest forpinte.

Vi har fokus på mange forskellige virkemidler, når vi arbejder med angst og depression hos mennesker med autisme og ADHD/ADD.