Ufrivilligt skolefravær

– Også kendt som skolevægring!

 

Gennem de senere år er der sket en kolossal stigning af børn og unge, som har svært ved at møde frem til deres skoler på grund af mentale eller somatiske problemer.

Det er blevet tydeligt, at de mange elever som er berørte, ønsker at gå i skole og få deres uddannelse, men at det overstiger deres kapacitet at være en del af skolesystemet.

Psykologisk Ressource Center har, sammen med Kirsten Callesen og Landsforeningen Autisme, ADHD-foreningen og foreningen Ligeværd, sat gang i en landsdækkende undersøgelse, hvor vi har fokus på forældrenes oplevelser af deres børns skolegang.

Vi ønsker at indsamle besvarelser fra alle forældre til børn med særlige forudsætninger og behov, og opfordrer alle til at udfylde dette spørgeskema “Det gode Skoleliv” – tryk her for at udfylde

Vi kommer til at publicere viden ud fra de data vi indsamler, og her kan man se de første resultater som vi har samlet i en power point, før den egentlige statistiske bearbejdning Det Gode Skoleliv 17.12.22