Sanseprofil

Udredning af sansebearbejdning hos børn, unge og voksne

Sanseprofil tilbydes af Kia Ehlers

Mange med autisme, ADHD eller ADD oplever forskellige sensoriske udfordringer, og disse viser sig på sin helt egen unikke måde hos den enkelte, og kan for mange være udfordrende og begrænsende at leve med.

Udfordrende sansebearbejdning er ikke diagnosespecifikt og kan være belastende på tværs af alle neurotyper, diagnoser eller ej.

Kia tilbyder at udarbejde en sanseprofil, når voksne på vegne af sig selv eller på vegne af børn/unge/voksne, vil have afklaret hvilke sanser, der er udfordrende og hvilke sensoriske behov man har på denne baggrund i sin hverdag.

 

Kia anvender Sensory Profile som testredskab, hvilket inkluderer:

  • Infant(alder: 0-6 mdr.)
  • Toddler(alder: 7 mdr. – 2 år og 11 mdr.)
  • Child(alder: 3 – 14 år) (obs at dette alderstrin også anvendes ved stor grad af umodenhed og uselvstændighed ved voksne, der fx bor på bosted med fuld støtte)
  • School(elever i 0.-10. klassetrin)
  • Adult(modne og selvstændige teenagere samt voksne uden aldersgrænse)

 

En sanseprofil undersøger og kortlægger hvilke sanseinput man med høj sandsynlighed har høj og lav tolerance overfor og dermed hvilke sanser man bliver overstimuleret af og hvilke sanser man evt. ikke registrerer så meget. Desuden forsøges opklaring af hvilke adfærdsstrategier (som et udtryk for manglende eller stærke selvreguleringsstrategier) man har ift. om man er strategifattig og har tendens til freeze-reaktion, eller om man forsøger strategier i et kontrol- og undgåelsesbehov som et udtryk for fight/flight-reaktion, og vi forsøger sammen at gennemskue om der desuden er tilpasningsreaktioner, som giver sig til udtryk i en maskering/fawn-reaktion.

Eksempler på sensoriske udfordringer er tøj eller berøring, der gør ondt på huden. Eller lyde der distraherer eller ligefrem forskrækker. Eller lugte der giver overdrevet kvalme. Eller når krammere ikke kan blive hårde nok, selvom man måske ikke engang ikke kan lide berøringer generelt. Og meget meget mere.

De sansestimuli, der i sanseprofilen redegøres for, er:

–        Høre- og lydinput (den auditive sans)

–        Syns- og lys-input (den visuelle sans)

–        Smag/lugt-input (den gustatoriske og olfaktoriske sans)

–        Føle- og berøringsinput (den taktile sans)

–        Kropsstilling, muskelspænding og bevægelse (den proprioceptive og vestibulære sans)

 

En person med sansebearbejdningsudfordringer kan få hjælp til at modne og forbedre sin sansebearbejdning samt håndtere hverdagens registreringsudfordringer. Dette sker ved, at nogle sanser skærmes og stimuleres i små doser, og andre sanser intensiveres i en nøje planlagt hverdagsramme med gavnlige aktiviteter for at balancere nervesystemets bearbejdning.

 

Resultatet af sanseprofilen belyser lige netop doseringsbehov, sans for sans, i den individuelle hverdagsramme.

Sanseprofilen er ikke en diagnose, og resultatet er heller ikke en statisk profil, da sansebearbejdning ændrer sig afhængigt af trivsel.

 

Kia udarbejder sanseprofilen i tre overordnede faser, som indebærer:

 

Fase 1: Introduktion og forberedelse via samtale med Kia

Fase 2: Udfyldelse af sanseprofil via guidet interview med Kia

Fase 3: Profilgennemgang samt fremadrettede anbefalinger og vejledning af Kia

 

Varigheden af forløbet, og dermed antallet af aftaler, afhænger af om der skal udarbejdes én sanseprofil (fx forældreudfyldelse på vegne af et barn eller en voksen udfylder sin egen) eller flere sanseprofiler på samme person (fx både forældre og pædagoger på vegne af samme barn eller en ung/voksen og støtteperson udfylder på vegne af pågældende ung/voksen), samt om der ønskes opfølgende evalueringssamtaler efter afsluttet sanseprofil.

En sanseprofil forældes med årene i takt med erfaringer og forandringer i relationer, kontekst og aktivitetskrav, hvorfor sanseprofiler, der er mange år gamle, sjældent viser et retvisende billede af behov og bearbejdningsmønstre.

 

En grundpris for én sanseprofil på én person (uden tilvalg) er 6.600 kr.

En grundpris for to sanseprofiler på én person med forskellige udfyldere (uden tilvalg) er 10.800 kr.

Kia modtager gerne spørgsmål på mail og vejleder uforpligtende i det bedste valg ud fra individuelle behov og muligheder.

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til Sanseprofil, kan du kontakte Kia Ehlers på:

Tlf:5190 2598

Email: keh@psyk-ressource.dk

eller på denne kontaktformular

 

Kontakt Kia

– vedr. Sanseprofil

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.