AUTISME SPEKTRUM TILSTANDE

 

Autisme Spektrum Tilstande dækker over et helt spekter af autismeformer, som kan komme til udtryk på forskellig vis hos forskellige mennesker. Autisme er en gennemgribende anderledes udvikling, som påvirker et menneskes hjerne og neurologi, sansesystemet, følelsesregistret, ens sociale måde at være på og ens måde at opfatte verden på.

Autisme dækker over et meget bredt funktionsområde, og kan udredes hos børn fra de er helt små til voksne i alderdommen. Der er nogle særlige måder at fungere på, som er forskellige hos de fleste med autisme i forhold til andre uden autisme. Det handler om måden man er social på, måden man taler om sociale og følelsesmæssige ting på, måden man har overblik og kan regne ting ud, måden man kan leve sig ind i, hvad andre tænker og føler og har strategier til at handle, og måden ens sansesystem fungerer på.

Man kan forstå autisme som en udviklingsforstyrrelse som kan medføre en funktionsnedsættelse eller som en anderledes udviklingstilstand, som ikke skal forståes som en forstyrrelse, men som en del af naturens diversitet, også når det kommer til bredden af de mangfoldige personlighedstyper, vi har brug for i et samfund. Så autisme kan forstås som en neurodiversitet, ligesom vi kender begreberne biodiversitet eller kønsdiversitet.

For de fleste mennesker med autisme, eller autistiske mennesker, gælder, at de kan blive overvældet over at skulle deltage i sociale sammenhænge, på tværs af mange platforme. Man kan sagtens være socialt rettet som autist, man kan have lyst til at være sammen med andre og høre til i en social sammenhæng, men samtidig blive udmattet, når man er det.

Autisme kræver, at der bliver taget hensyn til hver enkelt på spektret, så man finder ud af, hvad der giver og tager den enkelte persons energi. Det er vigtigt at have fokus på den enkelte person med autismes styrker og hvad de er entusiastiske i forhold til, for det giver som regel anledning til en høj grad af meningsfuldhed.

Der er forskellige psykologiske forklaringsmodeller for autisme, men den væsentligste forklaring er, at autisme er genetisk funderet, så man skal være disponeret for at udvikle autisme. Man regner med at ca. 2 % befolkningen har autisme i verden, hvilket svarer til 1 ud af 50 personer.