Gå til indhold

PDA og autisme spektret / København

Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Krav Afvisning)

PDA blev først beskrevet i 1980’erne af en psykolog, Elisabeth Newson, i England, som gennem flere år havde arbejdet med børn og unge, som på grund af deres personlighedsprofil havde store vanskeligheder med at fungere socialt, og som kunne blive meget forpint over selv almindelige hverdagsaktiviteter.

Tilstanden beskrev hun som værende ekstrem krav afvisende, primært på grund af en tilstand af indre kaos angst, men som udmøntede sig i, at børnene afviste enhver form for ydre voksen kontrol. Og dette kunne mistolkes, som at barnet var uopdragent, opsætsig og egoistisk.

Når man har PDA, betyder det, at man konstant kæmper med gerne at ville kunne passe ind og fungere og bliver anerkendt, som den man er. Men at man er udfordret over, at livet er så svært, og man derfor kommer til at sige nej og være afvisende over for alle mennesker, hvis de på nogen måde vil bestemme over en.

Et barn eller ung med PDA har brug for trygge rammer, og voksne og personaler som med humor og kærlighed kan ”tænke ud af boksen” pædagogisk, og som selv er sunde og robuste, så de kan holde til al den frustration, personen med PDA er fyldt med. Og det er for det meste en stor udfordring for miljøet omkring barnet med PDA.

Køb billet til d. 02-02-2018 her

NEDENSTÅENDE TILMELDING ER TIL KOMMUNER OG INSTITUTIONER MED EAN-FAKTURERING


Program

09:30

Morgenbrød, kaffe & the

10:00

Introduktion til PDA (ekstrem krav afvisning) i forhold til autisme spektret

11:00

Pause

11:15

Gennemgang af checklister og spørgeskemaer med eksempler

12:15

Frokost

13:00

Gennemgang af angst og angstens facetter

14:00

Pause

14:15

Hvordan kan vi arbejde med barnet - og støtte barnets udvikling, når angsten styrer? Selvfølelse, afmagt og en god fremtid.

15:30

Afslutning

Dato

02. feb. 2018 - 09:30

Pris

1.600,- kr

Lokalitet

Psykologisk Ressource Center
Øster Søgade 32, 4, 2400 København K

Kursusleder

Kirsten Callesen
konsulent

Tilmelding


Faktura oplysninger


Ellers udfyld nedenstående:


Evt. Kommentarer eller spørgsmål