Stress og skolefravær, interview med Kirsten Callesen