Theory of Mind

Artikel fra Autismebladet fra 2010, om evnen til at sætte sig ind i hvad andre tænker og føler, og handle derefter.


URL: https://psyk-ressource.dk/resource/theory-of-mind/