Gå til indhold

Autism Quotient (AQ)

Tolkning af resultater for Autism Quotient (AQ):

Testen består af 50 spørgsmål som dækker 5 subkategorier (10 spørgsmål inden for hver kategori). Der gives 1 point for et autisme indikerende svar, hvilket betyder, at højeste score er 50 og laveste score er 0. Jo højere din score er, des flere indikationer på en autismeprofil.

Cut off for personer med en autisme spektrum tilstand er 32 point eller flere.

Cut off for en almindelig fungerende person er 17 point eller færre.

Hvis dit resultat er 32 point eller flere i AQ testen og 30 point eller færre i EQ testen, så indikerer dette et match på en autismeprofil, som du evt. kan undersøge nærmere. Det skal understreges, at der er tale om en indikator og ikke et egentligt diagnoseredskab.

De 5 subkategorier i AQ er:

  1. Sociale evner
  2. Kommunikation
  3. Forestillingsevne
  4. Opmærksomhed i forhold til skift
  5. Opmærksomhed på detalje

Hvis du er interesseret i at læse de relevante artikler som er skrevet af Simon Baron-Cohen vedrørende voksendiagnosticering, kan du følge dette link: autismresearchcentre.com.

I disse artikler bliver EQ, AQ og SQ forklaret og resultater bliver præsenteret.