Gå til indhold

Kurser og Workshops 2011

Af den

Velkommen til 2. nyhedsbrev fra Psykologisk Ressource Center!

Fremover vil vi udsende et nyhedsbrev en gang om måneden.

Her vil vi præsentere jer for nogle af vore tilbud i 2011.

Mange har efterspurgt flere kurser hos os, f.eks. muligheden for at komme på et kursus i KAT-kassen og få feedback på sine metoder, hvis man tidligere har været på et introduktionskursus til KAT-kassen. Disse efterspørgsler søger vi nu at efterkomme med et meget udvidet kursusudbud, som vi gerne vil introducere her!

Videre afholder vi i maj 2011 konference med Dr. Tony Attwood, som vi på det varmeste kan anbefale at høre!

Glædelig jul

Psykologisk Ressource Center


KAT-kassen og Sociale historier – hvordan bruger jeg redskaberne?

Vi tilbyder først og fremmest workshops i de velkendte pædagogiske værktøjer som KAT-kassen og Sociale Historier. Her tilbyder vi som noget nyt både introduktionskurser og nu også kurser for øvede brugere.

Læs mere: KAT-kasse – en introduktion, KAT-kasse – for øvede

Læs mere: At skrive sociale historier – en introduktion, At skrive sociale historier – for øvede

Hvad er Autisme – Aspergers Syndrom?

Vi tilbyder endvidere Introduktionskurser til autisme og Aspergers syndrom – både for forældre og fagfolk, og som noget nyt tilbyder vi nu også autisme introduktion som et Bedsteforældrekursus og et Netværkskursus også.

Læs mere: Introduktion til autisme for forældre og fagfolk, for bedsteforældre, for netværkspersoner.

Er der sammenhæng mellem Autisme – Aspergers syndrom og Angst?

Vi har oprettet et særligt kursus om Autisme og angst, der giver en introduktion til hvorfor en del personer med ASF er påvirket af angsttilstande, og hvordan dette kan håndteres bedst muligt af personen selv og omgivelserne.

Læs mere: Autisme og angst

Hvad med søskende?

Søskendekurser for søskendebørn i familier med et barn med autisme er igen på listen over kursustilbud. Kurserne tilbydes både til mellemstore og unge søskende. Som noget nyt afholder vi et søskende-introduktionskursus for fagfolk, som gerne vil have inputs til at afholde lokale søskendekurser.

Læs mere: Søskendekursus

Læs mere: Introduktion til at holde søskendekurser (for fagfolk)

Rådgivning til forældre – hvordan opdrager vi vores barn?

Vores forældrekurser Pionergrupperne starter op i 2011 til januar, april og oktober. Vi har nu åbnet for deltagelse fra alle kommuner, så forældre som søger viden og netværk også udenfor København har mulighed for at deltage i et Pionergruppe forløb.

Læs mere: Pionergrupper

Hvorfor skal vi snakke om hjernen?

Vi præsenterer vores nye introduktionskursus til Hjernen og autisme, hvor du kan lære de mest basale ting om hjernens funktion, og lære om hvordan hjernen fungerer lidt anderledes for personer med ASF i forhold til neurotypiske personer. Det er en spændende dag med mange praktiske øvelser og strategier, som kan bruges til at skabe selvforståelse hos personen med autisme eller Aspergers syndrom.

Læs mere: Hjernen – en introduktion

Hvordan har jeg samtaler med børn med Autisme – Aspergers syndrom?

Den Kognitive Børnesamtale er kurset, hvor du kan blive inspireret til, hvordan du kan have konkrete, visuelle og strukturerede samtaler med børn og unge, der har autisme – Asperger syndrom. Vi har udviklet et selvforståelseskursus-materiale, som deltagerne på denne workshop vil blive introduceret til.

Læs mere: Den kognitive børnesamtale

Tony Attwood

Dr. Tony Attwood kommer til København og afholder i samarbejde med Psykologisk Ressource Center en 2 dages konference d. 26. og 27. maj 2011 – det bliver nogle fantatiske og inspirerende dage med en af de store formidlere på autisme området. Du kan tilmelde dig konferencen på vores hjemmeside.

Læs mere: Tony Attwood konference

Hvis du vil have et indtryk af Tony Attwood kan du se dette korte klip:

Om nyhedsbrevet

Som sagt er dette blot det andet nyhedsbrev fra Psykologisk Ressource Center. Vi regner med at sende et nyhedsbrev ud en gang om måneden. Hvis du vil læse mere eller abonnere så klik her.