Uddannelse i Autisme og Traume- og Belastningstilstande

Traume-uddannelsen har eksisteret siden 2018, hvor psykolog Kirsten Callesen udviklede en Autisme- og ADHD/ADD-specifik tilgang til at arbejde med traume- og belastningstilstande.

Traumer påvirker en person, så vedkommende kan blive aktiveret i krop, sjæl, tanker og følelser af de ting, som personen har været udsat for.

Traume-uddannelsen består af 9 dages uddannelse, fordelt over 3 x 3 dage, med 2 moduler om efteråret og ét modul om foråret.

 

Modul 1:

Nervesystemerne, Vagusnerve øvelser, forståelse for hvad belastningstilstande, traumetilstande og stresstilstande er, og hvordan man arbejder med disse tilstande på måder, som er afstemt mennesker med neurodiversitet.

Vi arbejder med den biologiske forståelse for, hvordan traumer indlejres fysisk i hjerne og krop og vi arbejder med den sociale og emotionelle forståelse for, hvordan ens nervesystem præges af følelser af fastlåsthed og overvældelse.

Modul 2:

Vi gennemgår cases fra deltagerne og fra borgere, hvis livshistorier bliver præsenteret på uddannelsen af instruktøren og af deltagerne. Vi arbejder med systematisk opklaring af traume- og belastningstilstande og deltagerne får strategier til at beskrive en traumeprofil. Vi arbejder med en række af behandlingsstrategier, som alle tager afsæt i fysisk/kropslige øvelser, som er afprøvet og tilpasset mennesker med autisme og/eller ADHD/ADD.

Modul 3:

Traume- og belastningstilstande påvirker både de mennesker, som er berørt af de ting, livet har bragt dem, men også pårørende og fagpersoner, som er sammen med mennesker, der er traumatiserede. Vi har fokus på sekundær traumatisering, afmagt og skam over det, som er svært, følelser af fastlåsthed og manglende meningsfuldhed. Vi arbejder med recovery processer og har fokus på, hvilke tilstande man skal arbejde med som grundvilkår for ens liv og hvilke traumer, man kan arbejde med og få den aktive følelsesmæssige reaktion til at aftage.

En stor del af arbejdet med traumer er, at hjælpe ens nervesystem til at tåle at blive aktiveret uden den stærke følelse af angst overtager ens krop og følelser. De traumatiske oplevelser kan bedre blive integreret i et menneskes sind og krop, hvis personen får hjælp til at ændre traumereaktionen fra en aktiv følelsesmæssig reaktion til, at det bliver et minde om noget traumatisk, man har været udsat for tidligere.

Fokus for hele Traume-uddannelsen er, at deltagerne får indsigt, sprog og strategier til at arbejde med neurodivergente personer i forhold til deres traumer- og belastningstilstande, og til at få redskaber til, hvordan man skal gribe ind og på hvilken måde et menneske har brug for hjælp.

 

Du kan læse mere om Traume-uddannelsen og tilmelde dig via dette link: Uddannelses- og Kursus oversigt