Gå til indhold

Kontakt

Henvendelse vedr. samtaleforløb, rådgivning og selvforståelseskurser

tlf. 3116 6305

info@psyk-ressource.dk

Administration

tlf. 5217 6232

admin@psyk-ressource.dk

Sikker mail: admin@prcsikkermail.dk

Hovedkontor

Rådhusstræde 6, 3

1466 København K

(se kort)

Kontor

Store Kongensgade 66, 2 th

1264 København K

(se kort)

Kursuslokaler

Kompagnistræde 22B, 3

1208 København K

(se kort)

 

Betalingsoplysninger:

Reg.nr.: 6140 – Kontonr: 4003065

Bank: Møns Bank

Prisliste


Vore medarbejdere

Alle konsulenter i Psykologisk Ressource Center har en autismespecifik og autismerelevant uddannelse, og vi dækker en bred faggruppe, som afspejler en omfattende erfaring med at arbejde med mennesker, som er berørt af autisme og ADHD. Kirsten Callesen var den fagperson i Danmark, som fik sat PDA (ekstrem krav undgåelse) på landkortet og alle PRC konsulenterne er specialiserede i at arbejde med mennesker med PDA, angst, belastning eller traumetilstande.

Kirsten Callesen
Psykolog

kca@psyk-ressource.dk
2160 4601
Læs mere

Kirsten Callesen er autoriseret psykolog og har siden 1997 specialiseret sig inden for autismeområdet gennem sit arbejde og videreuddannelser.

Kirsten er innovativ indenfor autisme-området og har startet Psykologisk Ressource Center i 2001. Hun samarbejder med mange forskellige psykiatriske afdelinger og bliver brugt som rådgiver i mange kommuner.

Kirsten har specialiseret sig i arbejdet med autisme og tilstande som angst, traume- og belastningstilstande, PDA (ekstrem kravundgåelse), spiseforstyrrelse og ADHD.

Kirsten var en af de første i Danmark til at identificere og arbejde med pigeprofilen på autisme-området.

Kirsten er medforfatter på KAT-kassen og startede i 2004 Pionergrupperne og har senest været med til at udvikle Systemizer.

Kirsten har i april 2014 været med til at starte Søstjerneskolen som er en højtspecialiseret dagbehandlingsskole på Østerbro i København.

Kirsten har taget en række videreuddannelser i ind- og udland, blandt andet i behandling af traume- og belastningstilstande, neurofeedback, meditation og Havening.

Kirsten står for VITA-uddannelsen (Vejleder, Instruktør og Terapeut på Autisme- og Adhd spektrene, samt for vores Autisme og traumeuddannelse.

Sofus Jensen
Konsulent / PA for Kirsten Callesen

Mette Skjærbæk
konsulent

msk@psyk-ressource.dk
6091 7927
Læs mere

Mette er konsulent i Psykologisk Ressource Center. Uddannet sygeplejerske og familieterapeut. Færdiggjort VITA 2010.

Mette arbejder primært med følgende områder

 • Kognitiv terapi og psykologiske samtaleforløb med personer og evt. pårørende. Primært for personer med Aspergers syndrom og/eller ADHD.
 • Selvforståelseskurser for børn, unge og voksne med en autisme spektrumforstyrrelse.
 • Børn og unge med autisme og spiseproblemer/spiseforstyrrelser.
 • Kurser om autisme og mad/spisning.
 • Opklarende samtaler.
 • Supervision til fagfolk.

Line Ibsen
Konsulent

lib@psyk-ressource.dk
2232 7999
Læs mere

Line har siden 2000 arbejdet inden for det socialpædagogiske område, har siden 2003 arbejdet inden for autismespektrumforstyrrelser, OCD, selvskade, borderline, spiseforstyrrelser mm. og har fra 2005 - 2017 arbejdet med ledelse på specialskoler med Autisme/ ADHD profiler. Line har desuden gennem alle hendes år i skoleverdenen arbejdet med rådgivning, vejledning og supervision, dels til personale, men også til børn, unge, forældre og andre pårørende. Sideløbende har Line arbejdet som Psykoterapeut, hvor hun har arbejdet med terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne. Line tilbyder desuden kropsterapi.

 • Uddannet VITA-konsulent i 2015
 • Uddannet Psykoterapeut, MPF fra Psykoterapeutisk institut, KBH

 

Line tilbyder:

 • Selvforståelseskurser
 • Opklarende samtaler
 • Terapeutiske samtaler med børn, unge, voksne samt pårørende
 • Kognitive samtaleforløb med børn, unge, voksne samt pårørende
 • Rådgivning og vejledningsforløb for personer med Autisme, Aspergers og/eller ADHD/ADD
 • Forældrerådgivning til børn med autismespektrumforstyrrelser/ ADHD/ADD
 • Søskenderådgivning
 • Rådgivning og vejledning for fagfolk samt supervision
 • Kropsterapi (er pt under uddannelse – færdig januar 2019, men tilbydes om det ønskes, også som supplement til samtalerne)
 • Kurser

Sofie Thomsen
Psykolog

sth@psyk-ressource.dk
2988 7655
Læs mere

Sofie er tilknyttet som konsulent i Psykologisk Ressource Center. Sofie har gennem de seneste 10 år arbejdet med børn og unge på autismespektret.

Sofie er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og færdiggjorde Vita konsulent uddannelsen i 2014.

Sofie arbejder primært som konsulent i individuelle forløb. Derudover er Sofie ansvarlig for pigenetværket som afholdes en gang om måneden af Psykologisk Ressource Center og holder kurser i den kognitive børnesamtale.

Stine Hagedorn
Konsulent

ssh@psyk-ressource.dk
3163 3142
Læs mere

Stine S Hagedorn, 47 år og mor til 4 voksne børn. Fra 2001 til august 2017 viceforstander på Odsherreds efterskole hvor hun ud over ledelse af medarbejdere, har haft ansvar for elvernes trivsel. De sidste 12 år har hun haft et stort fokus på den gode inklusion. Hun sidder med i netværket Plads til alle som for 11 år siden udsprang af UU-København. I august 2017 tog hun springet ud som selvstændig med virksomheden Moveup, I Moveup er fokus på samtaler med børn, unge og voksne der har mistet mod og retning i livet. Rådgivning af familier med unge med diagnoser inden for Autisme spektret og ADHD, eller høj sårbarhed, angst og PDA.

Sille Sandgren
Konsulent

sis@psyk-ressource.dk
6070 5383
Læs mere

Sille bor på Falster og dækker derfor primært sydsjælland og øerne.

Sille har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet og er uddannet VITA-konsulent.  Hun har siden 2011 beskæftiget sig med børn, unge og voksne samt familier med autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Sille har tidligere arbejdet som specialpædagogisk konsulent, hvor hun rådgav forældre til  børn og unge med autismespektrumforstyrrelser/ opmærksomhedsforstyrrelser, samt medfølgende komorbide tilstande eks. OCD,  angst, Tourette syndrom, spiseforstyrrelser, depression, selvskadende adfærd, søvnforstyrrelser mm. I sit daglige arbejde har Sille fokus på mestringsstrategier indenfor ADHD- og autismespektret.

Sille tilbyder:

 • Rådgivning og vejledning til forældre og pårørende til børn med autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser .
 • Rådgivning og vejledning til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser og relaterede følgetilstande.
 • Selvforståelseskurser for børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser og relaterede følgetilstande.

Maja Toudal
Psykolog

mtj@psyk-ressource.dk
42490200
Læs mere

Maja er autistisk psykolog, foredragsholder, og forfatter, og har arbejdet lokalt og internationalt med autismeundervisning siden 2010. Hun har blandt andet arbejdet med sociale netværksgrupper for unge med autisme diagnoser, samt rådgivning og undervisning, og har længe haft samarbejde med Kirsten Callesen og Tony Attwood.

Maja tilbyder:

Samtaleforløb for personer med Autisme/Asperger’s, og for pårørende.

Rådgivningsforløb for personer med Autisme/Asperger’s, og for pårørende.

Selvforståelseskurser

Kurser om f.eks.:

 • Autisme diagnoser inkl. Asperger’s syndrom
 • Depression
 • Inklusion
 • Stresshåndtering
 • Personlige fortællinger

Odile Poulsen
Konsulent

odp@psyk-ressource.dk
3064 3538
Læs mere

Psykoterapeut MPF, supervisor, forfatter.

Vita 2022.

Odile er mange års erfaren psykoterapeut med speciale i familieterapi.

Hun er forfatter til den meget lange essayserie udgivet hos POV International, om livet som autisme-familie.

Desuden har hun stiftet netværket; Autisme Mama Cirkel; et netværk for forældre i familier med autisme.

Oprindeligt er Odile uddannet pædagog og som sådan var hun bl.a. leder på en døgninstitution for beboere med komorbiditet bl.a. autisme.

Odile har fungeret som konsulent i familier for at undgå tvangsfjernelse.

Odile tilbyder indenfor feltet autisme og ADHD; forældrerådgivning og -terapi, parrådgivning og -terapi, individuel rådgivning og terapi, familieterapi og rådgivning, rådgivning og terapi for sendiagnosticerede samt pårørende, supervision faggrupper m.m.

Anne Mette Rosendahl Rasmussen
Konsulent

amr@psyk-ressource.dk
2322 9310
Læs mere

Jeg er uddannet sygeplejerske og har været ansat i børnepsykiatrien Kolding siden 2002, både i døgn afsnittet og nu i børne neuro teamet i ambulatoriet. Her deltager jeg i udredning og behandling af børn med autisme, ADHD og diverse komorbide lidelser som angst, søvnforstyrrelser etc.

Jeg er uddannet specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje.

Siden 2010 har jeg haft min egen konsulentvirksomhed adhdifamilien.dk sammen med min kollega psykolog Søren Glistrup.

Jeg tog VITA uddannelsen i 2016, som kvalificerer mig til at arbejde kognitivt med børn/unge med autisme og ADHD og deres familie.

Jeg har en projektlederuddannelse og har bl.a. været projektleder for et 3-årigt projekt "Den Trygge Vej", hvor fokus er én samlet indsats til barnet og familien og i samarbejdet mellem de forskellige personer, der er ansat i kommunen og på sygehuset.

Jeg har sammen med Søren Glistrup skrevet pjecer om ADHD og relaterede emner som søskende, bedsteforældre og unge.

Endvidere arbejder jeg med søskendegrupper, grupper til børn med autisme og ADHD/autisme forældregrupper.

Anne Mette arbejder primært med følgende områder:

- Selvforståelseskurser for børn, unge med en autisme spektrum forstyrrelse

- Kurser om hjernen - introkurser

- Kurser om autisme og angst

- Kurser om piger og autisme

- Kurser i CAT APP

- Diverse kurser kan også tilbydes i søskendeproblematikker, stress, søvn, pubertet, identitet, seksualitet, bedsteforældre og konflikthåndtering.

Psykologisk Ressource Center
Administration

Samarbejdspartnere

Læs mere

Systemizer

Vi arbejder sammen med Systemizer

Læs mere om Systemizer på www.systemizer.dk.