Gå til indhold

Om PRC

Psykologisk Ressource Center er en privat psykologvirksomhed

Vi er specialiserede i og stærkt optagede af at arbejde med, når livet berøres af Autismespektrum tilstande, herunder Aspergers Syndrom, PDA og ADHD tilstande. Vores arbejde med Autismetilstande, PDA og ADHD tilstande spænder vidt – fra personlig rådgivning til undervisning – fra forskning til konkret udformning af pædagogik. Du kan læse om hvad, vi tilbyder her på hjemmesiden, og du kan også her på hjemmesiden finde en bred vifte af ressourcer fra os. Vi, der arbejder i Psykologisk Ressource Center, er alle enten psykologer eller har en anden relevant psykologfaglig uddannelse.


Hvem er vi?

Psykologisk Ressource Center er en privat psykologvirksomhed, som ønsker at bidrage til at personer med Aspergers syndrom eller autisme og/eller ADHD får de bedste betingelser for at fungere og udvikle sig optimalt.

Psykologisk Ressource Center har som mål at gøre en forskel for personer, familier og organisationer, som har autisme, Aspergers syndrom og ADHD tæt inde på livet.


Hvad vil vi?

Psykologisk Ressource Center har som mål at:

 • Udbrede viden om Aspergers syndrom, Autisme, ADHD, PDA, angst-, belastnings- og traumetilstande.
 • Sikre at mennesker med Aspergers syndrom, Autisme og ADHD er rustede til at udvikle sig og indtage deres plads i samfundet
 • Støtte en udvikling i samfundet, hvor der skabes plads til at mennesker med Aspergers syndrom, Autisme og ADHD kan fungere og berige samfundet jobmæssigt og på anden vis med deres særlige kompetencer
 • Fremme et effektivt netværk mellem personer med Aspergers syndrom, Autisme og ADHD og det øvrige miljø
 • Udøve rådgivning og supervision både individuelt, i familier, på arbejdspladser og på institutioner
 • Undervise forældre, pårørende og fagfolk, så de er bedre rustet til deres daglige samvær med personer med Aspergers syndrom, autisme og ADHD
 • Udvikle og udbrede kendskabet til pædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder samt andre støttemuligheder

PRC_051

Vore værdier

Psykologisk Ressource Centers arbejde er baseret på følgende værdier:

Inklusion og mangfoldighed

Psykologiske Ressource Center har et fokus på, at der i vores samfund skal være plads til alle, respekt for forskelligheder og anerkendelse af vores forskelligheders værdi og styrke. For alle aldersgrupper.

Giv videre: fri tilgængelighed af viden

Psykologisk Ressource Center har et ønske om fri vidensdeling blandt fagfolk, så vigtig viden kan være tilgængelig for alle og redskaber kan bruges frit, der hvor behovene er. Vi ønsker at gå foran i denne proces.

Kvalitetssikring og forskning “best practice”

Psykologisk Ressource Center arbejder kontinuerligt på at opkvalificere vores viden, og vi arbejder på at gøre en konstant bedre indsats og udbyde de aktiviteter, som der løbende er behov for i en foranderlig verden.

Holisme

Psykologisk Ressource Center anerkender hele mennesket og hele samfundet. Vi arbejder på at udvikle vores viden, forskning, rådgivning og undervisning således at hele mennesket mødes i vore tilbud – i krop og biologi – i psyke og ånd – i miljø og socialitet.


PRC_306

Rådgivning til det bredere netværk

Både for den enkelte person med Aspergers syndrom eller autisme og/eller ADHD og for forældre/pårørende er det vigtigt i perioder at få støtte til at fokusere på udfordringer, kompetencer og muligheder i hverdagslivet.

Psykologisk Ressource Center varetager mange forskellige former for rådgivning, alt efter hvad behovet er. Eksempler kan være:

 • En person som for nylig har fået stillet en diagnose og som ønsker hjælp til at forstå, hvad dette indebærer og hvordan han/hun skal komme videre i livet.
 • En person som har haft en diagnose i længere tid og som står over for en ændring i livet, og som ønsker hjælp til dette.
 • En person som overvejer om Aspergers syndrom og/eller ADHD kunne være årsagen til de problemer, som vedkommende slås med, og som ønsker opklaring af dette – og evt. om en diagnose kunne være en hjælp til at komme videre.
 • En familie som har et barn – ung eller gammel – som er diagnosticeret med Aspergers syndrom eller autisme og/eller ADHD og som trænger til råd og vejledning i forhold til hvordan, de bedst kan støtte barnet/den unge. Dette kan dreje sig om struktur i hverdagen, sociale evner, søskendeproblematikker, skoleforhold, fest og fritid, og en række andre forhold.
 • Et par, hvoraf den ene har en Aspergerprofil, og som har udfordringer i parforholdet, de gerne vil have hjælp til at håndtere.

Ved nogle rådgivninger anbefaler vi, at netværket bliver inddraget i mere eller mindre grad, så f.eks. bedsteforældre, støtte/kontaktpersoner eller andre relevante omsorgspersoner har mulighed for at deltage efter aftale.

Samtalerne sker i hjemmet eller på et af vore kontorer.


Vores historie

Psykologisk Ressource Center er tidligere kendt som Aspergers Ressource Center. Aspergers Ressource Center blev for en række år siden startet af psykolog Kirsten Callesen, der som privat praktiserende psykolog var stærkt engageret i at uddanne fagfolk til at arbejde med personer med Asperger profiler. Kirsten udviklede sammen med Tony Attwood og Annette Møller Nielsen Kat-kassen, et kommunikationsredskab, der i dag bruges en lang række steder i Danmark – i private hjem som på store og små institutioner. Kat-kassen er nu også oversat til andre sprog og bruges i lande som USA, Australien og mange steder i Europa. I februar 2010 fik Aspergers Ressource Center sit nye navn – Psykologisk Ressource Center – der stadig ledes af Kirsten Callesen, og har en gruppe af psykologer, IT-konsulenter og autisme-konsulenter tilknyttet.