Gå til indhold

Stress og konflikthåndtering / Århus

Introduktion til at arbejde med stress og konflikthåndtering hos personer med ASF.

Personer med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) kan opleve at deres hverdage er fyldte med uforudsigelige oplevelser, som påvirker deres nerve- og sansesystemer på en gennemgribende måde.

Flere og flere undersøgelser peger på, at mennesker med autisme har svært ved at tolke og bearbejde sensoriske input, og at upålidelige sensoriske informationer er årsag til væsentlig stress.

Mange almindelige dagligdags påvirkninger, opfattes altså som ”sensorisk støj”, hos børn med ASF, og gør, at de i højere grad er på overarbejde i en verden fuld af stimuli.Det kan medføre, at de konflikter der opstår, er, når de krav der stilles, ikke er tilpasset det stressede barn.

Det er tit man reagerer i situationer, hvis man føler stress, vrede eller frustration, og det kan efterlade forældre/fagfolk i en magtesløshed, hvor man mangler redskaber til at håndtere stress, adfærd, udfordrende og konfliktfyldte situationer.

Hvis man forstår, hvad der ligger bag stress og konflikten, har man oftest nøglen til at kunne arbejde struktureret med disse udfordringer.

For at kunne gøre dette, er det vigtigt, at man har de fornødne redskaber og analysemodeller til at kunne arbejde med konflikthåndtering og stressreduktion.

Kurset gennemgår forskellige cases og giver indblik og inspiration til forældre og fagfolk, så man for mulighed for at afprøve forskellige strategier sammen med de personer man har i sin omsorg.

Stress og konflikter er ofte set som ledsagende tilstand, når en person har autisme, og det er vigtigt at have redskaber til at hjælpe personerne til at håndtere stress og konfliktfyldte sitautioner.

Kurset veksler mellem teoretisk gennemgang af stress og konflikt. Kurset vil også komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med disse og praktiske øvelser, hvor deltagerne skal prøve at bruge nogle af strategierne, som kan bruges til at forebyggelse og håndtering af stress og konflikter.

Stress sårbarhed – gennemgang af kortlægningsøvelser ift. grundlæggende og situationsbestemt stress.

Konflikt håndtering/empatisk lytning – introduktion til måden at håndtere konflikter på og kommunikere konstruktivt på.


Oplysninger

Målgruppe

Fagfolk og forældre

Pris

1.600,- (inkl. materialer og forplejning)

Kursusleder

Anne Mette Rosendahl Rasmussen
Konsulent

Tilmelding