Gå til indhold

Søskendegruppe

Psykologisk Ressource Center tilbyder et søskende gruppeforløb for søskende i familier, hvor der er et eller flere børn med autisme, Aspergers syndrom., ADHD eller andre udviklingsforstyrrelse.

For søskende har kurset til formål at blive set og hørt og få sat ord på følelser, som ofte kan være modstridende i forhold til ens søster/bror med en diagnose. At få konkret viden om funktionsnedsættelsen/diagnosen og redskaber til bedre at kunne tackle nogle af de problematikker, man oplever i hverdagen med ens søskende.

For forældrene som har 2 samtaler, har kurset til formål at få et skærpet fokus på søskendebørnene, som ofte føler sig oversete og har mange modstridende følelser. Samt at blive klædt på til bedre at kunne tackle de problematikker og konflikter, som opstår mellem deres barn/børn med en funktions nedsættelse/diagnose og deres søskende.

Kursets fokus

  1. At give information om diagnosen til søskende.
  2. At hjælpe med at udvikle strategier til samvær med bror eller søster med udviklingsforstyrrelse
  3. At give et forum hvor der kan tales om de gode og svære ting i livet, når ens bror eller søster har en diagnose.
  4. At give børn psykosocial støtte og hjælpe dem til at forstå deres følelser.
  5. At give forældre indblik i de udfordringer og dilemmaer som søskende ofte oplever, samt få strategier til at støtte søskende barnet i nye strategier.

Søskende gruppe forløbet vil starte med 1 times opstarts samtale for forældrene og søskendebarnet. Herefter vil søskende gruppen mødes over 8 gange af ca. 2 timers varighed, altid søndage fra kl. 14.00-16-00, Søskende gruppe forløbet afsluttes med en opfølgende samtale med forældrene og evt. søskendebarnet.

Kursets sammensætning.

Gruppe forløbet vil indeholde samtaler, øvelser, video og film som oplæg til samtale. Samtalerne vil omhandle hvordan det er at have en søster/bror med en funktionsnedsættelse/diagnose. Søskende vil få viden og strategier til at tackle nogle af de konflikter, de oplever med deres søskende, ud fra deres egne fortællinger, således at strategierne er tilpasset netop deres situation.

Søskende fra 9 år til 17 år vil kunne tilbydes søskende gruppe forløb. Vi har gode erfaringer med at blande gruppen aldersmæssigt.

Pris: 11.000 kr.

Opstart: 23. august 2015

Søskende gruppe forløbet arrangeres og afholdes af konsulent Vibeke Mønster.

Kontakt Vibeke på tlf 28 44 35 93 e-mail vmo@psyk-ressource.dk.


Oplysninger

Målgruppe

Søskende fra 9 til 17 år

Pris

11.000,-

Lokalitet

Psykologisk Ressource Center
Øster Søgade 32, 4, 1357 København K

Kursusleder

Vibeke Mønster
konsulent

Tilmelding