Gå til indhold

Rådgivningsforløb

Det er for de fleste forældre en lang emotionel og eksistentiel proces at skulle forholde sig til, at forældreskabet på grund af deres barns autisme eller ADHD-profil vil blive anderledes, end de havde forestillet sig.

Det kan være en stor opgave at have et barn, der fungerer anderledes end de fleste børn, og som derfor fordrer en anderledes opdragelse end de fleste og måske end barnets øvrige søskende. Der kan være daglige udfordringer i konfliktløsninger og i at tænke kreativt i hverdagen ved igen og igen at skulle udtænke uvante rutiner eller alternative løsninger.

Det kan dreje sig om de små hverdagsting, som f.eks. når ens datter ikke tager kontakt til pigerne i klassen, og man derfor må træne hende i at sige “hej” og måske lave et lille huskekort om det til hende. Eller det kan dreje sig om at ens søn ikke kan overskue at tage tøj på om morgenen, og at man derfor må lave en visuel guide og hænge op i skabet, selvom drengen er 11, og man kunne synes, at det burde være naturligt. Den gentagne daglige oplevelse af at være en anderledes familie med særlige rutiner og regler fylder ofte meget.

I Psykologisk Ressource Center tilbyder vi rådgivende samtaler til familier med børn med Autisme – Asperger profiler og ADHD profiler. Vores primære tilbud er Pionergruppe-forløbene, men er det ikke muligt for en familie at deltage i en Pionergruppe, tilbyder vi rådgivningsforløb i form af en til flere samtaler alt efter behov.

 

Rådgivnings- og supervisionsforløb

Et typisk forløb vil bestå af en bevilling på 10 timer, som strækker sig over ca. 5-8 måneder. Dog kan en bevilling på 5 timer komme på tale, hvis det er en genbevilling, eller særlige forhold gør sig gældende, fx en afklaring af, hvilke interventionsmuligheder der bør iværksættes.

Et 10 timers rådgivningsforløb koster 11.500 kr. plus transport (750 kr. pr. køretime). Kontakt Kirsten Callesen på info@psyk-ressource.dk eller udfyld dette bevillingsskema.

 

Temaer i rådgivningsforløbet

Det er i samarbejdet mellem psykologkonsulenten og den berørte familie, at der gennemføres et struktureret rådgivningsforløb på 10 eller 5 timer.

Afhængig af barnets diagnose, alder og funktionsniveau tilrettelægges rådgivningsforløbet med fokus på at håndtere de mest gennemgribende problemer i familien og hos barnet med autisme, ADHD eller GUA.

Nogle af de temaer som plejer at være i fokus er følgende:

 • Anvendelse af struktur i hjemmet
 • Fremme af kommunikation og sprogudvikling
 • Social træning
 • Hygiejne og renlighed
 • Søvnforstyrrelser og sovevaner
 • Spisekultur og spisevaner
 • Søskendekonflikter
 • Sorgbearbejdning
 • Skoleplacering
 • Uhensigtsmæssig adfærd over for sig selv og andre
 • Angstreaktioner hos barnet / den unge
 • Seksualitet
 • At fortælle netværket og pårørende om barnets diagnose

Tilmelding