Gå til indhold

Piger og autisme / Århus

et kursus om hvordan man arbejder med denne gruppe

I disse år er der kommet større fokus på, hvorvidt piger/kvinder har en særlig profil inden for autismespektret. Pigerne har fortrinsvis gode sociale evner, men på grund af deres anderledes kognitive profil bliver de udtrættet, stressede eller isolerede, hvis de skal klare sig selv. I forbindelse med arbejdet med piger/kvinder er der en række temaer, som skal håndteres på praktisk vis, så de kan lære strategier til at arbejde med sig selv og leve med deres autisme- eller Aspergerdiagnose på en hensigtsmæssig måde.

Kursus indhold

I sit kliniske arbejde har Kirsten Callesen erfaret, at pigerne har svært ved at være en del af det sociale fællesskab, de har lavt selvværd, de er ofte præget af en indre fornemmelse for at føle sig forkerte, de har anderledes sociale kompetencer end deres jævnaldrende og mangler handlestrategier til at være sammen med andre, og nogle af pigerne kan have en form for arrogance og føle sig hævet over andre.

Indholdet på kurset omhandler derfor praksistilgange i forhold til at arbejde med følgende områder:

  • Præference og behov for en eller anden form for systemtænkning, at håndtere krav om deres sociale relationer. (Hvornår er man sammen, hvordan, hvor længe, hvor henne?)
  • Problemer med at håndtere egne følelser (manglende system til at forstå egne følelsesmæssige reaktioner), skønt de kan intellektualisere over følelsesmæssige emner uden for dem selv.
  • Udmattelse efter sociale udfordringer, som kan trætte dem ekstremt. De har brug for at kunne trække sig og bruge tid alene i meget stor grad. Tid på PC eller læsning/musik er nærmest en nødvendighed i deres daglige pauser. I denne pause bliver de mange indtryk bearbejdet digitalt og får sin plads i hukommelsen.
  • Foretrækker samvær med dyr frem for med andre mennesker, da dyr er lettere at være sammen med.
  • Har en udtalt grad af retfærdighedssans. Afhængig af personlighed kan en pige påpege, uanset om det er overfor et barn eller voksen, som virker forulempende, at det er forkert. Mange gange er det ud fra et egocentrisk behov, men ofte reagerer hun når andre opleves krænket og hun går aktivt ind for at ”redde” en anden fra uretfærdig behandling. Dette sker uden konsekvensberegning.
  • Anderledes sanseintegration. De fleste piger med autisme har problemer med en eller flere sanser, som kan trætte dem og skabe uligevægt. Ofte kan de blive påvirket af andres emotionelle tilstand og kan have svært ved at sondre mellem egne og andres følelser, hvis de er momentant sanseforstyrret.
  • Mange piger med autisme bliver overvurderet til at være bedre fungerende end de egentlig er. Ofte kan det bero på en sammenligning med drenge med autisme, da pigerne ofte er mere socialt rettet i deres udgangspunkt. Men de piger som ønsker at have socialt samvær med andre bliver ofte trætte til grænsen til udmattelse bagefter. Dette kan forårsage uhensigtsmæssig adfærd, som at klovne eller skabe sig, eller blive stærkt negativ bagefter, eller der kan gå flere dage med at komme sig, så de har svært ved at honorere krav efter sociale begivenheder.
  • Lav stress- sårbarhedstærskel. Gennemgående er piger med autisme meget overfølsomme for sociale krav. De er følsomme overfor kritik, som ofte får dem til at trække sig over for nye personer eller gå til angreb, hvis det er kritik fra kendte personer.
  • En pige med Aspergers syndrom kan have tilbøjelighed til at indgå i en eller anden form for subkultur, hvor hendes særprægede væremåde bliver respekteret. Forskellige foreninger eller bevægelser hvor samværet tager udgangspunkt i en interesse eller ”sag”, kan hjælpe hende til at bevare fokus og bruge sine evner til fordybelse.
  • En del piger på autismespektret har anderledes spiserutiner. Der er en begyndende opmærksomhed i forhold til sammenfald mellem egentlige spiseforstyrrelser og piger med autisme – men dette forhold kræver en omfattende afdækning, for ikke at fejlvurdere enten autismen eller spiseforstyrrelsen. Samtidig er der en del piger som spiser meget usundt og har et stort behov for sukker og lette kulhydrater – dette kan påvirke deres signalstofproduktion negativt og skabe træthed, manglende koncentration, depressive symptomer og andre kostrelaterede problemer.

Kurset afholdes i Århus, nærmere oplysninger om lokation kommer snarest


Oplysninger

Pris

1.800,- kr (inkl. forplejning og materialer)

Kursusleder

Anne Mette Rosendahl Rasmussen
Konsulent

Tilmelding