Gå til indhold

KAT-kassen

KAT-kassen har til formål at hjælpe personer til større selvforståelse, både når det gælder forståelse for egne og andres behov og motiver, og når det gælder sociale relationer og venskaber.

KAT-kassen er enestående i sin udformning. Den er ikke et spil og heller ikke en test, selvom den kan bruges til at undersøge en persons selvopfattelse og selvbevidsthed. KAT-kassen fungerer som et samtaleredskab sammensat af en række elementer, der kan bruges enkeltvis eller samlet i forbindelse med en samtale.

KAT-kassen bliver typisk brugt i samtaler med børn og unge fra 6-års alderen, som har empatiproblemer og sociale vanskeligheder, men kan også anvendes sammen med fx søskende til børn med handicaps eller voksne, som arbejder med selvindsigt og social træning.

Indholdet lægger vægt på:

  • den emotionelle læring og empatitræning med henblik på at hjælpe børn, unge og voksne med at sætte ord på egne og andres oplevelser, tanker, følelser og sanser
  • at hjælpe børn og unge til at blive bevidst om deres sociale færdigheder og fornemmelser. Dette inkluderer bl.a. kropssprog, venskabsfærdigheder, social træning, interesser og rollespil.

KAT-kassen er udgivet af Psykologisk Forlag (www.dpf.dk) og kan erhverves for 2.718 kr. plus moms.

Læs mere på www.cat-kit.com

 


Oplysninger

Pris

1.800 kr. (inkl. forplejning og kopimaterialer)

Lokalitet

Psykologisk Ressource Center
Kompagnistræde 22B, 3, 1208 København K

Kursusleder

Tilmelding