Gå til indhold

Bliv klogere på selvforståelseskurset – Århus

I flere år har Psykologisk Ressource Center udbudt “Selvforståelseskurset” til en bred gruppe af personer i alle aldre med forskellige behov og diagnoser med det formål at give en bedre selvforståelse og bedre strategier til at lykkes.

Nu tilbyder vi en introduktion til selve indholdet af Selvforståelseskurset, hvor vi præsenterer de enkelte elementer i kurset, giver en uddybende forklaring på hvorfor vi har valgt de enkelte elementer og hvordan de skal bruges.

Det er en intensiv dag – fyldt med input og eksempler, dialog og forklaringer – for personer ansat i kommuner, institutioner, specialskoler og for personer, som arbejder direkte med borgere, klienter eller som mentorer, støttepersoner eller job og fleksjob-afklarende forløb.

Mange kommuner, institutioner, specialskoler, jobcentre og privatpersoner har haft stor glæde af dette tilbud og over tusind personer har været igennem dette forløb med stort personligt udbytte.

Beskrivelse af selvforståelseskurset

 1. Introduktion til forløbet, datoafklaring og fokuspunktliste
 2. Gennemgang af hjernen – hvordan fungerer hjernen, hvorfor får vi stress, hvor er vi udfordret ift. Diagnoser, introduktion til ”grøn, gul og rød” hjerne
 3. Introduktion til diagnoser – ASF/autisme/ADD/ADHD/OCD, autisme triade m.m.
 4. Stress sårbarhed – introduktion til kortlægning af stress sårbarhed
 5. De 5 dopamin fremmere – introduktion til de signalstoffer, der hæver motivationen til at lykkes
 6. Den kognitive diamant – introduktion til grundlæggende kognitiv psykologi, skemata, grundlæggende antagelser, leveregler og positive, neutrale og negative automatiske tanker
 7. Udvidet sort-hvid tænkning – en ny måde at analyse udfordringer på. Top down – bottom up – introduktion til to grundlæggende måder at tænke på og organisere information, central coherence
 8. KAT-skema – (Kognitiv Affektiv Træning) – introduktion til en ny måde at analyse situationer, som går galt og lave nye strategier til dette gennem ændring af de grundlæggende antagelser, ændring af følelser, ændring af kropssignaler
 9. Stress sårbarhed – gennemgang af kortlægningsøvelser ift. grundlæggende og situationsbestemt stress
 10. Mine cirkler – introduktion til de sociale spilleregler og måden hvorpå alt socialt liv kan organiseres og lykkes gennem sociale strategier, selvpræsentation – hvad skal jeg fortælle til hvem om mig selv
 11. Hjulet – introduktion til de forskellige sider af ens person, hvem er jeg hvor og hvornår og hvordan er jeg mig selv
 12. Konflikt håndtering/empatisk lytning – introduktion til måden at håndtere konflikter på og kommunikere konstruktivt på
 13. Hvor lykkes jeg bedst – introduktion til ”Sweetspot” øvelsen gennemgang af personlighedstest (MBTI), talenttest (Strengthsfinder) og passions- og interesse-test
 14. Afrunding og evaluering

Afholdes i Århus, nærmere info om lokation kommer senere.

Køb billet her

 

NEDENSTÅENDE TILMELDING ER TIL KOMMUNER OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER MED EAN-FAKTURERING


Program

09:30

Velkomst og introduktion til selvforståelseskurset, hjernen, diagnoser.

10:30

Pause.

10:45

Introduktion til stress sårbarhed, de 5 dopaminfremmere, den kognitive diamant og KAT-skemaet.

12:00

Frokost.

12:45

Introduktion til de sociale cirkler, hjulet, konflikthåndtering, empatisk gensvar.

13.30

Pause.

13:45

Introduktion til sweetspot-øvelsen, selvbeskrivelse, opsamling af forløbet.

15:00

Samtale og opsamlingOplysninger

Målgruppe

Fagfolk og forældre

Pris

1.600,- kr (inkl. forplejning og materialer)

Kursusleder

Peter Dyhr
konsulent

Tilmelding